Roczna ilość 10 000 litrów
Cena zakupu 31 500 euro (3,15 euro za litr)
Potencjalny przychód 51 000 euro (5,15 euro za litr)
Straty z tytułu marnowania oleju 3780 euro
Utracony dochód 6180 euro
Łączna strata 9960 euro